Familieopstellingen

Een familieopstelling of systeemopstelling

vormt een manier om verstrikkende, vaak verborgen familiepatronen helder te krijgen en schept de mogelijkheid om harmonie terug te brengen. De verborgen patronen herken je vaak niet, of enkel in beperkte mate. Ze beïnvloeden wel in grote mate jouw levenskwaliteit.

Wie innerlijk sterk met iemand anders uit de familie verbonden is, ondervindt in zijn eigen leven dezelfde gevoelens en treft hetzelfde noodlot als deze voorouder.

Opstellingen zijn daarom in eerste instantie een methode om met de ziel te werken en minder met het ik en ego.

familieopstellingen

Kinderen nemen gevoelens en gedragingen van vroegere familieleden over en houden hieraan vaak een leven lang vast. Daarvoor is het niet eens nodig om die familieleden te kennen. Zolang je niet herkent en erkent met wie je verbonden bent, word je door deze onzichtbare binding beïnvloed en/of zelfs beheerst.

familieopstellingen

Familieopstellingen tonen…

  • Dat er een basisordening is, waarbij alle leden uit het systeem (familie, organisatie, groep) een eigen plek hebben en zich dan pas goed kunnen voelen. Iedereen hoort erbij. Grootouders-ouders-kinderen-vroegere levenspartners-overledenen-miskramen-abortussen-ooms en tantes.
  • Dat er een evenwicht dient te zijn tussen geven en nemen, waarbij de ouders geven en de kinderen nemen.
  • Dat er een ordening moet zijn op basis van leeftijd. Ouderen gaan voor de jongeren.

Het systeem functioneert niet goed als aan een of meerdere principes geen gehoor wordt gegeven. Familieopstellingen brengen dit aan het licht.  Bovendien gaat het vooral om de achting voor het lot van de familieleden. En daarbij horen ook de overledenen. Maar ook de niet-geboren kinderen zoals bij miskramen en abortussen. Deze achting uit zich in het buigen voor het lot en het leven. In het werken met individuele cliënten maak ik gebruik van visualisaties de zogenaamde bodem-ankers die de familieleden of de klachten representeren.

Het Resultaat

Het resultaat is dat je een helder inzicht krijgt in jouw eigen (familie)systeem, en er een helende werking kan beginnen. Binnen de familie of het systeem ontstaan er opeens wonderlijke veranderingen en oplossingen die daarvoor onbestaanbaar leken.

Trainingen in familieopstellingen heb ik gevolgd bij Bert en Sophie HellingerFranz Ruppert en Stefan Hausner (Duitsland) Els Thissen, Harry de Kruijff (Nederland)

Gemakkelijk en snel aanmelden
Bel: 06-51570564

Of nu