EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR

EMDR is een specifieke behandeling als je last blijft houden van angst- en verdrietgevoelens en opdringende gedachten na een heftige gebeurtenis(trauma).
Dat kan zich voordoen in de vorm van herbelevingen, flashbacks, gedachten en herinneringen die zich te pas en te onpas aan je opdringen. Je voelt daarbij vaak een zeer groot ongemak wat zich kan uiten in:

• Vermijdingsgedrag
• Schrikreacties
• Angsten met of zonder paniekaanval (bijv. vliegangst – dierenangst)
• Nachtmerries
• Verdriet (onverwerkt liefdesverdriet – scheidingsverdriet)
• Schuld- of schaamtegevoel
• Depressie
• Verslaving

Hoe werkt EMDR

Als eerste verwoord je de heftige gebeurtenis zo goed als je kunt.  Het gaat om de beelden, de gedachten en de gevoelens die je daar NU nog bij ervaart. Dat doen we zo nauwkeurig mogelijk. Wanneer eenmaal is vastgesteld hoeveel last je NU nog ervaart, starten we met het verwerkingsproces. Je krijgt de opdracht om mijn vingers te volgen die voor je ogen een links-rechts beweging maken.

Een variant hierop is dat je via een koptelefoon afwisselend in beide oren klikjes te horen krijgt, terwijl je tegelijkertijd de vervelende gebeurtenis voor de geest haalt. Een andere mogelijkheid is dat ik aan weerszijden van je knieën tikjes geef, terwijl jij je concentreert op de nare gebeurtenis. Dit gebeurt allemaal in een strak en vlot tempo, waardoor we in feite het werkgeheugen van je brein overbelasten, zodat het de heftige gebeurtenis met de daarbij behorende emoties gaat verwerken.

EMDR is door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro eind vorige eeuw ontwikkeld en sindsdien wordt het over de hele wereld door hypnotherapeuten, psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en artsen toegepast.

Het Resultaat

Door de behandelingen zal de lading van de gebeurtenis verminderen en de emoties verliezen hun intensiteit. In de praktijk houdt dat in dat jouw emoties je niet meer beheersen met alle nare gevolgen die daar bij horen. Je durft bijvoorbeeld weer te vliegen, auto te rijden of een relatie aan te gaan.

Gemakkelijk en snel aanmelden
Bel: 06-51570564.
Of nu