EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

emdr

EMDR is een effectieve behandeling als je last blijft houden van angstige, verdrietige en vaak ook opdringende gedachten na een heftige gebeurtenis(trauma). 
Je krijgt dan te maken met herbelevingen, flashbacks, gedachten en herinneringen die zich te pas en te onpas aan je opdringen. Daarbij voel je vaak een zeer groot ongemak wat zich kan uiten in:

  • Vermijdingsgedrag.
  • Schrikreacties.
  • Angsten met of zonder paniekaanval. (bijv. vliegangst – dierenangst)
  • Nachtmerries.
  • Verdriet. (onverwerkt liefdesverdriet – scheidingsverdriet)
  • Schuld- of schaamtegevoel.
  • Depressie.
  • Verslaving.

Hoe werkt EMDR

Je verwoordt, zo goed als je kunt, als eerste de heftige gebeurtenis. Het gaat om de beelden, de gedachten en de gevoelens die je daar NU nog bij ervaart. Dat doen we zo nauwkeurig mogelijk. En als eenmaal is vastgesteld hoeveel last je NU nog ervaart, starten we met het verwerkingsproces. Je krijgt de opdracht om mijn vingers te volgen die voor je ogen een links-rechts beweging maken.

Een variant hierop is dat je via een koptelefoon afwisselend in beide oren klikjes te horen krijgt, terwijl je tegelijkertijd de vervelende gebeurtenis voor de geest haalt.
Een andere mogelijkheid is dat ik aan weerszijden van je knieën tikjes geef, terwijl jij je concentreert op de nare gebeurtenis. Dit gebeurt allemaal in een strak en vlot tempo, waardoor we in feite het werkgeheugen van je brein overbelasten, zodat het de heftige gebeurtenis met de daarbij behorende emoties gaat verwerken.

EMDR is door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro eind vorige eeuw ontwikkeld en sindsdien wordt wereldwijd door hypnotherapeuten, psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en artsen toegepast.

EMDR 2.0 “De Flash techniek”

Als het beeld voor je te heftig is om er bij stil te staan, of als de normale emdr behandelingen niet effectief genoeg blijken, dan kan er ook gewerkt worden met de flash techniek. De kern is dat het traumatische beeld heel kort wordt opgeroepen, je denkt vervolgens uitsluitend aan positieve dingen en knippert regelmatig met de ogen. Ik begeleid je in dit proces. Het gaat hierbij dus niet om de belasting van het werkgeheugen, maar om afleiding waardoor het onderbewust verwerken van een nare herinnering mogelijk wordt.

Het Resultaat

Door de behandelingen zal de lading van de gebeurtenis verminderen en de emoties verliezen hun intensiteit. In de praktijk houdt dat in dat jouw emoties niet meer overheersend zijn met alle nare gevolgen die daar bij horen. Je durft bijvoorbeeld weer te vliegen, auto te rijden, naar de tandarts, of een relatie aan te gaan.

emdr certificaat

Gemakkelijk en snel aanmelden
Bel: 06-51570564.
Of nu

home