Familieopstellingen

Een familieopstelling of systeemopstelling vormt een manier om verstrikkende, vaak verborgen familiepatronen helder te krijgen en geeft de mogelijkheid om harmonie te brengen. De verborgen patronen herken je vaak niet, of enkel in beperkte mate. Ze beïnvloeden wel in grote mate jouw levenskwaliteit.

Wie innerlijk sterk met iemand anders uit de familie verbonden is, ondervindt in zijn eigen leven dezelfde gevoelens en treft hetzelfde noodlot als deze voorouder.

familieopstellingen

Kinderen nemen gevoelens en gedragingen van vroegere familieleden over en houden hieraan vaak een leven lang vast, hoewel die gevoelens hen eigenlijk vreemd zijn en zij de betrokken familieleden vaak niet eens kennen.

Zolang je niet herkent met wie je verbonden bent, kunnen deze gevoelens niet begrepen worden en word jij door deze onzichtbare binding beïnvloed en/of zelfs beheerst. Zoals gezegd zijn het vaak de kinderen die in verstrikkingen terecht komen, waarbij niet elk kind even sterk met een bepaald familielid verbonden hoeft te zijn.

familieopstellingen

Familieopstellingen tonen…

  • dat er een basisordening is, waarbij alle leden uit het systeem (familie, organisatie, groep) een eigen plek hebben en zich dan pas goed kunnen voelen.
  • dat er een evenwicht dient te zijn tussen geven en nemen, waarbij de ouders geven en de kinderen nemen.
  • dat er een ordening moet zijn op basis van leeftijd. Ouderen gaan voor de jongeren.

Als aan een of meerder principes niet voldaan wordt, dan functioneert een systeem niet goed. Familieopstellingen brengen dit aan het licht. Bovendien gaat het vooral om de achting voor het lot van de familieleden. En daarbij horen ook de overledenen. Deze achting uit zich in het buigen voor het lot en het leven.

In het werken met individuele cliënten maak ik gebruik van visualisaties; de zogenaamde bodem-ankers die de familieleden of de klachten representeren.

Het Resultaat

Het resultaat is dat je, door de vaak intense ervaringen en belevingen, een helder inzicht krijgt in jouw eigen (familie)systeem, waardoor een helende werking in gang gezet wordt. Binnen de familie of het systeem ontstaan er opeens wonderlijke veranderingen en oplossingen die daarvoor onbestaanbaar leken.

Mijn trainingen Familie-& Systeemopstellingen heb ik gevolgd bij Els Thissen, Harry de Kruijff (Nederland) Bert en Sophie Hellinger, Franz Ruppert  en Stefan Hausner  (Duitsland) 

   Familieopstellingen   Familieopstellingen

Gemakkelijk en snel aanmelden?
Bel: 06-51570564.

Of nu